سلام کسی که تابعیت دائمی ترکیه را اخذ کرده یعنی در واقع شهروند ترکیه محسوب میشه برای تحصیل در دانشگاه دولتی ترکیه چه آزمونی باید بدهد؟؟؟