سلام شرایط بورسیه تحصیلی چطوری هست؟ هزینه تحصیلی رایگان یا هزینه زندگی هم هست؟ اگر هزینه زندگی کردن نباشه هزینه یک ماه زندگی در ایتالیا چقدر میشه؟