سلام رشته من برق هست میخواستم سوال کنم من میتوانم یه دانشگاه فنی که رشته برق داشته باشه پذیرش بگیرم؟ و در یکی از دانشگاه ای ایتالیا ادامه تحصیل کنم؟