وقت بخیر میخواستم بدونم برای تحصیل در مقطع لیسانس نمره امتحانات حداقل چند باشه؟ و اینکه نمره نهایی پایه دوازدهم هم مورد نیاز است یا خیر؟