با سلام برای تحصیل در مقطع ارشد هم به نمره ی آزمون sat نیاز داریم؟