با تشکر از مطالب مفیدتون، میخواستم بدونم شرط ورود به دانشگاه حاجت تپه قبولی در آزمون یوس یا اس ای تی هست؟