من یک دوره زبان آلمانی رو گذراندم آیا امکانش است در بخش پزشکی بورسیه آلمان رو بدست بیارم؟