با سلام میخواستم بدونم چه دانشگاه هایی همچنان ظرفیت دارند برای زبان ترکی و رشته پرستاری و دندان پزشکی؟