سلام ببخشید من ارشد رشته مکانیک رو میخوام با بورسیه، الس 65، معدل 15.5 اگر دوباره در ازمون الس شرکت کنم با نمره بیشتر، احتمال قبولی هست یا نه؟