با سلام ببخشید دانشگاه کوچ بدون ازمون دانشجو برای پزشکی پذیرش داره؟