سلام من بعد از پذیرش در آزمون یوس دانشگاه چند رشته از شاخه های علوم پزشکی رو میتونیم از همون دانشگاه انتخاب کنیم؟