سلام من انسانی خوندم و زبان انگلیسی و ترکی هم میتونم صحبت کنم برای دریافت پذیرش دانشگاه باید چیکار کنم ؟