من قصد مهاجرت کاری به استانبول رو دارم باید چه ویزایی اخذ کنم و شرایط تحصیل برای دانش اموزان کلاس دوم چگونه است؟