سلام وقت بخیر از طریق آزمون yos هم میشه پذیرش گرفت؟