سلام با معدل بالای 17میتونم برای رشته زبان انگلیسی دانشگاه قاضی اپلای کنم؟