سلام میشه بپرسم با یک نفر که اهل ترکیه هست ازدواج کنم اون 3 سال که میگین و می تونم در ایران بمونیم تا اون مدت بگذره و بتونم اقامت بگیرم یا باید در ترکیه ازدواج کنیم؟