با سلام حداقل معدل مورد نیاز برای ثبت نام در این دانشگاه چقدر هستش؟