سلام میتونیم با خرید کارگاه در شهرک صنعتی اقامت بگیری؟