سلام شرط سن برای پذیرش رشته داروسازی آجی بادام به چه صورت هست؟