با سلام با معدل 15 کارشناسی توی دانشگاه سراسری ایران میشه فاند ارشد گرفت؟