سلام اگر معدل من 17 باشه میتونم تو یکی از دانشگاه های ترکیه پزشکی قبول بشم؟