سلام با چه نمره ای میتونیم در آزمون یوس دانشگاه اژه شرکت کنیم؟ و چه رشته هایی رو میشه انتخاب کرد؟