با سلام با چه نمره ای می توان در آزمون SAT دانشگاهای آمریکا فاند و بورسیه دریافت کرد؟