سلام میتونیم با خرید ملک در ترکیه هم شرکت ثبت کنیم هم اقامت بگیریم؟