سلام میشه جواب بدین که آیا همزمان با تحصیل در ترکیه میتوانیم در این کشور کار کنیم؟