با سلام و روز بخیر مدارس خصوصی ترکیه چه نسبتی با مدارس خصوصی خودمون داره آیا بهتر هستند؟ و یا خیلی تفاوتی با سیستم آموزش پرورش خودمون ندارن؟