سلام من داوطلب تحصیل دکترا ژنتیک پزشکی در دانشگاه آلمان بدون مدرک زبان هستم ببخشید شما می تونید پذیرش بگیرد؟