سلام من شوهرم اهل ترکیه هست من هم میخوام با ویزای پیوستن به خانواده به ترکیه مهاجرت کنم یعنی بعد از یک سال موندن در ترکیه میتونم ویزا اخذ کنم؟